سیستم همکاری در فروش فایلقوانین  و مقررات استفاده از سیستم  رایتا

قوانین استفاده از سایت رایتا

بند اول: قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه

1) هرگونه تبلیغات پاپ آپ ممنوع بوده

2) هرگونه استفاده ی تبلیغاتی ممنوع می باشد. (درج بنر تبلیغاتی، استفاده از لینک های تبلیغاتی).

3) سیستم همکاری در فروش رایتا هیچ گونه مسئولیتی  در قبال فایل های بارگذاری شده ندارد.

قوانین ارسال فایل

بند دوم: قوانین مربوط به ممنوعیت  ارسال فایل

 

سایر قوانین را در ادامه مطلب ببینید

 

 

ادامه مطلب

<img id='xlapdrftsguisguixlap' style='cursor:pointer' onclick='window.open("http://trustseal.enamad.ir/Verify.aspx?id=31003&p=fuixnbpddrfsdrfsfuix", "Popup","toolbar=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, scrollbars=1, resizable=0, width=580, height=600, top=30")' alt='' src='http://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=31003&p=vjymlznbgthvgthvvjym'/>


brand logo